Doba zakladania firmy

  • nostalgická kresba s malým dievčaťom a nápisom "Bezpečnostné cylindrické skrinkové zámky"

Píše sa rok 1919. Traja inžinieri sa dohodli, že založia „Výskumno-pokusný-zhodnocovací inštitút“ (EVVA). Na ktoré výrobky sa chcú špecializovať, nie je ešte úplne jasné. Ale požiadavka, byť vynaliezavý a realizovať nové nápady, má už v roku založenia firmy mimoriadny význam. Rok 1937, mimoriadne vzrástla potreba bezpečnosti pre ľudí z dôvodu krízy.. Firma EVVA dostáva  prvý  patent na cylindrický visiaci zámok. Tým je jednoznačne rozhodnuté o orientácii firmy na bezpečnostnú techniku.

Inovatívne z tradície

Táto pôvodná myšlienka vynaliezania, pokusov a zhodnocovania, ktorá dala firme EVVA svoje meno, sa ešte dnes odzrkadľuje vo firemnej filozofii. Je to základná súčasť našej podnikateľskej vízie, aby sme sami vyvíjali a vyrábali produkty. Firma EVVA má dnes prihlásených viac než 140 národných a medzinároedných patentov. Tým je firma EVVA už viac než 90 rokov špičkovým pojmom pre bezpečnosť.