EVVA Corporate Group

  • Mag. Stefan Ehrlich-Adám, CEO EVVA Group

Pod vedením pána Mag. Stefana Ehrlicha-Adáma sa medzitým dostal podnik do rúk tretej generácie - výraz pre stabilnú spoločenskú štruktúru podniku.

Firma EVVA je dnes jedným z popredných výrobcov bezpečnostnej techniky v Európe a je zastúpená vlastnými pobočkami v 9 krajinách. Exporty do zámoria sú dôkazom medzinárodnej dôvery v uzamykaciu techniku firmy EVVA.

Cieľom je to, aby sa obchodný vývoj skupiny EVVA v rámci Európy ešte silnejšie previazal, a aby sa upevnila pozícia firmy ako dôležitého európskeho podniku.


  • Logo: Motto "Najlepšie praktiky"