Industrializácia

  • KR Dkfm. Nikolaus Bujas

V roku 1973 preberá firmu pán KR Dkfm. Nikolaus Bujas, investuje do strojového zariadenia a rozvíja ďalej vlastné firemné výskumné a vývojové oddelenie. Tým bol položený základný kameň pre budúci mimoriadne úspešný rozvoj firmy EVVA. S veľkým úsilím a angažovanosťou vznikla v priebehu rokov z existujúceho priemyselného podniku medzinárodná bezpečnostná firma s vedúcim postavením na trhu. Okolo 20 zamestnancov sa odvtedy neustále zaoberá tým, že sa snaží vytvárať a presádzať nové nápady - inovačná sila, ktorá posilňuje všetky naše európske pobočky!