Úspornosť vytvára dôveru v budúcnosť.

Pre rodinný podnik EVVA je sociálna zodpovednosť podnikov podnikateľskou politikou. Pod týmto pojmom chápeme konanie, ktoré zodpovedá potrebám dnešnej generácie a neohrozuje možnosti nasledujúcich generácií. Ide o to, aby sa hodnoty nielen určovali, ale aby sa aj prežívali.

Tu si nájdete správu EVVA o trvalej udržateľnosti  2015v anglickom jazyku na stiahnutie (pdf 5 MB)

EVVA Code of Conduct

Tromi piliermi úspornosti u firmy EVVA sú: Sociálne pomery, hospodárstvo a životné prostredie. Práve v kovospracujúcom priemysle a jeho prevádzke je predovšetkým veľkou potrebou a výzvou ekologické správanie sa. Naše snahy v posledných rokoch však ukázali, že cesty k ochrane zdrojov surovín a zníženiu zaťaženia životného prostredia sa dajú vždy a všade nájsť - aj nad rámec  existujúcich prísnych úradných vyhlášok.  

Príklady na úsporné hospodárenie vo firma EVVA:

 • Zverejňovanie správ o úspornosti
 • prvotriedny ekologický manažment ("Vyznamenanie za ekologický prínos" od mesta Viedeň 6 rokov po sebe!)
 • nákladné zariadenie na úpravu vody
 • vysoká priorita v bode zabraňovanie vzniku odpadu a recyklácia (recyklačný podiel už 66 %!)
 • Cena za ekologický prínos mesta Viedeň v kategórii Inovácia modulárnych konštrukcií  uzamykacích cylindrických vložiek. Tak sa optimalizujú výrobné kroky, šetria za zdroje surovín,  zabraňuje sa vzniku smetí a efektívnejšie sa využívajú spotrebné materiály.
 • intenzívnejšie opatrenia na úsporu energie
 • Podpora sociálnych projektov
 • Iniciatívne "zlepšovacie návrhy zamestnancov"
 • bezplatné vzdelávacie kurzy („Akadénmia EVVA“)
 • rôzne modely pracovného času, aby sa podporila rodinná súdržnosť
 • Založenie kvalifikačného zväzu s ďalšími firmami na výmenu poznatkov nad rámec odvetvia    
 • a mnoho iného
 • Detské ručičiky objímajú rastlinku