Kódex správania sa

Etický kódex, náš kódex správania sa, je záväznou smernicou pre všetkých zamestnancov/kyne skupiny EVVA.

Poskytuje základ pre všetky obchodné praktiky a rozhodnutia EVVA, aby bola vždy vnímaná ako spoľahlivý partner.Code of Conduct obsahuje pravidlá na zabránenie vyvolania nebezpečenstiev, akými sú korupcia, neférové obchodné praktiky alebo nedostatok rešpektu.

Platí tak pri spolupráci s kolegyňami a kolegami, ako aj s našimi externými dodávateľmi a partnermi.

EVVA Code of Conduct