Kvalitatívna politika

Kvalitu chápeme ako výsledok procesu, počas ktorého kontinuálne zlepšujeme svoje služby, aby sme dokázali splniť požiadavky, ktoré sú na nás kladené.

Ak by došlo k odchýlkam s ohľadom na požiadavky, ktoré sú na nás kladené, potom buď

  • zistíme príčiny týchto odlišností a zlepšíme príslušným spôsobom naše činnosti a procesy
    alebo  
  • oficiálne zmeníme požiadavky, aby sme ich prispôsobili skutočným požiadavkám našich zákazníkov a nášho podniku.      


Hodnoty, ktoré sú za tým:

Orientácia na zákazníka
Pre nás ako firmu sú stredobodom pozornosti priania a očakávanie našich zákazníkov.
Na splnenie týchto požiadaviek orientujeme všetky naše služby.  

Orientácia na proces
Pre nás ako firmu sú všetky pracovné kroky súčasťou procesu na splnenie požiadaviek zákazníka. Našou devízou je preto: Nič neprijať, neurobiť alebo neodovzdať, čo nezodpovedá požiadavkám našich zákazníkov alebo požiadavkám všetkých ostatných účastníkov procesu.

Zabránenie chybám
Pri našich procesoch je na prvom mieste zabránenie chybám. Ak by predsa vznikli chyby, poučíme sa z toho a považujeme chyby za výzvu.


Hlavné úlohy:

  • Zisťovanie prianí a očakávaní našich externých a interných zákazníkov  
  • Zmena týchto prianí a očakávaní na kvalitatívne požiadavky pre naše procesy, výrobky a služby 
  • Zabezpečte zhodu so všetkými príslušnými zákonnými a normatívnymi požiadavkami, ako aj smernicami, ktoré popisujú stav techniky   
  • Zabezpečte, aby sa plnili tieto požiadavky na kvalitu