Poslanie

Zaužívaná podnikateľská identita pre firmu EVVA neznamená uniformitu, ale presvedčivú integráciu konania, osôb a cieľov.

Našu identitu tvorí spôsob, akým vedome pestujeme svoje hodnoty a ako podľa nich riadime svoje konanie, aby sme splnili stanovené ciele.

V tomto zmysle predáva EVVA nielen výrobok, ale ručí aj za pocit:
pocit skutočnej bezpečnosti a istoty vo firme a doma.

 

Naša koncepcia - access to security:

 

1. Patríme k popredným inovatívnym výrobcom mechanických a elektronických prístupových systémov.

2. Naše výrobky sa vyznačujú najvyššou kvalitou a najvyššou bezpečnosťou. Ponúkame atraktívny dizajn, komfortnú obsluhu a jednoduchú montáž.

3. Sme zástancami dlhodobého, spoľahlivého partnerstva, ktoré je formované vzájomnou dôverou, operatívnym prístupom a spoločným ekonomickým úspechom.

4. Naše dlhoročné skúsenosti a vysoká odbornosť v oblasti mechaniky a elektroniky tvoria pevný základ pre spoľahlivé prístupové systémy.

Tu si môžete prevziať PDF s naším poslaním a hodnotami (622 KB) .