Pobočky

Firma EVVA je zastúpená vlastnými pobočkami alebo podielmi vo firmách v 13 európskych krajinách (pozri obrázok). Tak ponúkame našim partnerom

  • konkrétne kontaktné body priamo na mieste
  • a vysokú kvalitu servisu pri poradenských konzultáciách a popredajnú starostlivosť.

Popri etablovaní vlastných pobočiek podporuje firma EVVA tiež vytváranie hustých partnerských sietí v rôznych krajinách.

Enormný transfer know-how

Pre výskumné a vývojové práce firmy EVVA sú vítaným zdrojom inšpirácie nové impulzy, ktoré so sebou prináša prezentácia firmy v mnohých európskych krajinách. Podporuje to
transfer know-how a zvyšuje kompetencie. Profitujú z toho všetci naši zákazníci!  

Centrála podniku sa nachádza od jeho založenia vo Viedni. Mnoho podnikateľských oblastí pre celú Európu je riadených priamo z centrály, ako napríklad oddelenie výskumu a vývoja, EVVA akadémia, IT servis a Corporate Communications. 

 Kontaktní parneri firmy EVVA vo vašom regióne vám kompetentne a osobne poradia: