Cena Leonardo Award

  • Preberanie ceny Leonardo-Award

Vedec, ktorého meno nesie táto cena, Leonardo da Vinci, formuloval už viac než pred 500 rokmi výstižne pojem Automatizácia: "Zjednodušiť procesy a stroje konštruovať efektívnejšie". Presne to platí pre stroj 3KS Victoria firmy EVVA. 

Cena Leonardo Award pre firmu EVVA za najlepšie riešenie v oblasti automatizácie

Stroj Victoria bol kompletne naplánovaný konštruktérmi strojov firmy EVVA, bol vyvinutý podľa najnovších poznatkov riadiacej techniky a robotov. Vlastná firemné oddelenie konštrukcie strojov a nástrojov zrealizovalo kompletnú výrobu, montáž, riadiacu techniku a uvedenie do prevádzky. Stroj je v prevádzke od júla 2003 a bol v roku 2004 vyznamenaný prestížnou cenou Leonardo Award za najlepšie riešenie v oblasti automatizácie.