Certifikát ISO-9001

Už v roku 1993 získala firma EVVA ako prvý európsky podnik v odvetví v rámci systému kvality manžmentu certifikát ISO 9001. Prebiehajúce revízie sú presvedčivým dôkazom najvyššej kvality vývoja, konštrukcie, montáže a služieb pre zákazníkov.