Vyznamenanie za ekologický prínos

  • Cena ÖkoBusinessPlan

Ako priemyselný podnik máme mimoriadne veľkú zodpovednosť za životné prostredie. Ochrana životného prostredia a úsporné hospodárenie sú u firmy EVVA hlavnou záležitosťou: zníženie spotreby surovín a energetických a odpadových nákladov, znižovanie produkcie smetí, zhodnocovanie starých látok, recyklácia, zariadenia na úpravu vôd, a mnoho iného. Takáto aktivita sa vyplatí: Firma EVVA bola vyznamenaná cenou „Öko Business Award“ - za modulárnu konštrukciu uzamykacích cylindrických vložiek. Už 6 rokov po sebe sme dostali každoročne udeľované „vyznamenanie za ekologický prínos“ mesta Viedeň za náš prvotriedny ekologický manažment. Ukazuje to, ako vážne vníma firma EVVA svoju zodpovednosť.