Nasledujúci prehľad vám názorne predstavuje štyri rôzne uzamykacie systémi. Obchodný zástupca firmy EVVA alebo partner firmy EVVA vás bude ochotne informovať, ktorý typ je ideálny pre váš objekt.

Systém generálneho a hlavného skupinového kľúča (GHS)

Viac hlavných skupín s podradenými skupinovými a vlastnými kľúčmi sa zahrnie podľa hierarchickej štruktúry podniku pod jeden centrálny hlavný kľúč (pre komplexné organizácie, ako napr. podniky šátnej správy alebo infraštruktúrne podniky,  priemysel atď.).

  • Obrázok systému generálneho a hlavného skupinového kľúča

Systém s hlavným kľúčom (HS)

Systém s hlavným kľúčom je zariadenie s rôznymi cylindrickými vložkami, ktorému je nadradený hlavný kľúč (napr. na priemyselné používanie).

  • Obrázok systém s hlavným kľúčom

Systém s centrálnym uzamykaním s technickým hlavným kľúčom (ZS)

Napríklad pri bytových zariadeniach. Jednotlivé byty sú vybavené rôznymi uzamykacími cylindrickými vložkami. Každý majiteľ bytu uzamyká vlastným kľúčom (ES) svoj byt a hlavné vchodové dvere. Je možné naplánovať hlavný kľúč (HS), ktorý uzamyká všetky technické priestroy.

  • Obrázok systém s centrálnym uzamykaním a s technickým hlavným kľúčom

Kombinovaný uzamykací systém

Prídavne k mechanickému uzatváraciemu systému sú dvere zabezpečené elektronickým uzamykacím systémom. Užívateľ dokáže obsluhovať mechanic ký aleb o tiež elektronický uzamykací systém iba s jedným identifikačným médiom (Dizajnová hlava kľúča).