Čo je uzamykací systém?

Uzamykací systém umožňuje, aby osoby, ktoré majú prístupové práva k rôznym dverám v rámci zariadenia, potrebovali vždy iba jeden kľúč.

Vaša výhoda:

 • Bezpečnosť s čo možno najmenším počtom kľúčov
 • Pohodlie, pretože potrebujete iba jeden kľúč na všetky dôležité dvere
 • Organizácia je jednoduchšia
 • Dá sa presne určiť, ktoré osoby môžu mať prístup do príslušných miestností
 • Všetky zámky s cylindrickými vložkami (hlavné vchodové dvere, medzidvere, brány garáží ...) sa dajú uzamykať iba jedným kľúčom
 • Obrázok, ako je vybudovaný uzamykací systém: s jedným centrálnym hlavným kľúčom (GHS), pod ním 2 hlavné kľúče (HS), pod ním opäť 4 skupinové kľúče (GS) a potom 10 dverí

Príklad na uzamykací systém:

Zadanie: Uzamykací systém (systém s centrálnym hlavným skupinovým kľúčom) pre kancelársku budovu s dvomi firmami, firmy Sommer a Berger 

 • GHS: Centrálny hlavný kľúč uzamyká všetky dvere (napr. pre strážnu službu)
 • HS 1 (pre firmu Sommer): Tento hlavný kľúč uzamyká všetky dôležité dvere pre firmu Sommer (napr. dvere pracovne riaditeľa firmy Sommer)
 • 1GS 1 (pre firmu Sommer): 1. skupinový kľúč uzamyká okrem hlavného vchodu a všeobecných vedľajších miestností (odkladací priestor, WC, kuchyňa) iba kanceláriu 1 a 2 firmy Sommer (napríklad pre referenta).
 • 1GS 2 (pre firmu Sommer): 2. skupinový kľúč uzamyká hlavný vchod, vedľajšie miestnosti a všetky dvere sekretariátu (napr. pre sekretárku riadieľa firmy Sommer)
 • HS 2 (pre firmu Berger): Tento hlavný kľúč uzamyká všetky dôležité dvere  pre firmu Berger (napr. dvere pracovne majiteľa firmy Berger)
 • 2GS 1 (pre firmu Berger): 1. skupinový kľúč uzamyká iba dvere predajných priestorov, ako aj hlavný vchod a vedľajšie priestory (napr. pre obchodných zamestnancov  firmy Berger)
 • 2GS 2 (pre firmu Berger): 2. skupinový kľúč uzamyká dvere sekretariátu, ako aj hlavný vchod a vedľajšie priestory (napr. pre sekretárku)