Čo sú to chránené kľúče?

Aby sa čo najviac sťažilo neoprávnené kopírovanie kľúčov, majú kľúče firmy EVVA viacnásobnú ochranu:

1. technická/technologická ochrana kľúča

Uzamykacie systémy firmy EVVA boli vyvinuté vo vlastnom konštrukčnom oddelení firmy a majú veľmi vysoký technický štandard. Výroba kľúčov je možná iba pomocou špeciálne skonštruovaných strojov.

2. organizačná ochrana kľúča

Iba oprávnený majiteľ kľúča si môže dodatočne objednať kľúč u firmy EVVA alebo partnera firmy EVVA. Zaručí sa to pomocou bezpečnostnej karty, ktorá je dodávaná pri zakúpení cylindrickej vložky.

3. zákonná ochrana kľúča

Všetky uzamykacie systémy EVVA a profil kľúča sú chránené patentovým právom.