Kde môžem odovzdať nájdené kľúče EVVA?

Našli ste v kancelárii, na ulici, vo vlaku a pod. kľúč EVVA a neviete, komu patrí? Poprosíme vás, aby ste odovzdali kľúč - s uvedením, kde ste ho našli - na niektoré z dole uvedených miest:

  • na vašej najbližšej policajnej stanici

  • v stratách a nálezoch vo vašej rodnej obci

  • alebo v pobočke EVVA vo vašej blízkosti

Firma EVVA vám veľmi pekne ďakuje za vašu pomoc a čestnosť!