FAQ - Xesar

1 Všeobecné otázky

1.1 Čo je to Xesar?

Xesar je inteligentný, bezpečný a predovšetkým ľahko ovládateľný elektronický uzamykací systém. Ponúka firmám rozmanité produkty a možnosti použitia, ako aj nadčasový, príjemný dizajn. Jednoduchá montáž, ako aj bezplatný softvér Xesar a jedinečné kredity KeyCredit firmy EVVA sú iba niekoľkými z mnohých výhod systému Xesar.

1.2 Xesar disponuje mnohými výhodami, lebo…

…systémy Xesar sa dajú dodatočné ľubovoľne rozširovať, a tak pri novej výstavbe či prístavbe rastú spolu s vami.

…Xesar predstavuje komfortné riešenie. So systémom Xesar vytvárate časovo obmedzené otvorené oblasti alebo oblasti, ktoré sa dajú otvárať iba pomocou oprávneného identifikačného média.

…umožňuje flexibilné prispôsobenie: Udeľujte externým poskytovateľom služieb rýchlo a jednoducho prístup, ktorý potrebujú.

…Xesar využíva technológiu identifikačných prostriedkov, ktorá je založená na najmodernejšej technike, konkrétne na MIFARE DESFire EV1.

…na vytvorenie alebo zmenu prístupových oprávnení je potrebný iba jeden KeyCredit. Vymazanie stratených alebo ukradnutých identifikačných médií je bezplatné. K dispozícii sú KeyCredits v jednotkách 10, 50 alebo 100 a variant Unlimited na 12 alebo 36 mesiacov.

…cylindrická vložka Xesar je k dispozícii aj ako polvložka, vďaka čomu sa môže používať aj pri rúrkových trezoroch alebo kľúčových spínačoch, pomocou ktorých sa môžu ovládať garážové brány.

…pomocou systému Xesar môžete riadiť prístup v prípade dôležitých vchodov a východov. Napr. kontrolované trvalé otvorenia počas otváracích dôb zvyšujú komfort systému – bez ujmy na bezpečnosti.

…Xesar sa dá tiež celkom jednoducho integrovať do jestvujúcich systémov. Montáž cylindrických vložiek sa vykonáva jednoducho a rýchlo.

…s našimi priebežnými rozšíreniami funkcií sa zvyšuje flexibilita. Týmto sa značne zjednodušuje váš každodenný život.

1.3 Čo znamená MIFARE DESFire?

MIFARE DESFire EV1 je celosvetovo najviac používaná bezkontaktná technológia čipových kariet. Zodpovedá normám ISO ISO7816, resp. ISO14443A Transpondéry MIFARE, ako sú karty alebo prívesky na kľúče a pod., fungujú na vzdialenosť do 10 cm (v závislosti od čítačky) a pri tomto využívajú frekvenciu 13,56 MHz. Štandard šifrovania: AES128 Bit

2 Ako funguje Xesar?

2.1 Ako funguje softvér Xesar?

Softvér Xesar a jeho rozhranie zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a disponujú všetkými dôležitými a podstatnými funkciami moderného a efektívneho uzamykacieho systému – od správy oprávnení až po protokolovanie udalostí. Početné vlastnosti, ako sú stavové indikácie na paneli, ako aj individuálne nastavenia uľahčujú prácu a zvyšujú bezpečnosť systému. Softvér Xesar si stačí jednoducho stiahnuť a nainštalovať pomocou pár krokov.

2.2 V koľkých jazykoch je k dispozícii softvér Xesar?

Softvér Xesar je k dispozícii v nemčine, angličtine, francúzštine, holandčine, taliančine, češtine, poľštine a slovenčine. Od polovice roka 2015 aj v španielčine a portugalčine.

2.3 Kde nájdem pomoc k softvéru Xesar?

Systémová príručka Xesar obsahuje všetky informácie k obsluhe softvéru Xesar a príslušných systémových komponentov Xesar. Na našej internetovej stránke na http://www.evva.at/fileadmin/files_all/Download/Xesar/Systemhandbuch/Xesar_Systemhandbuch_V1.1.pdf máte túto systémovú príručku k dispozícii na stiahnutie vo vyššie uvedených jazykoch. Španielski a portugalskí používatelia systému majú k dispozícii systémovú príručku Xesar v angličtine.

2.4 Kde si môžem stiahnuť softvér Xesar?

2.5 Sú prístupové údaje protokolované? Ak áno, ako?

Pri všetkých komponentoch sa protokoluje posledných 1000 udalostí. Udalosti sa dajú rýchlo nájsť a prípadne vyhodnotiť. Na tento účel sa uskutočňuje prenos udalostí z dverí do softvéru prostredníctvom  tabletu Xesar. Deaktivácia ukladania alebo automatické vymazanie osobných udalostí sú možné po voľne zvoliteľnom počte dní.

Môžu sa ukladať nasledujúce udalosti:

  • uskutočnené prístupy (osoba/identifikačné médium, dvere, dátum, čas),
  • pokusy o otvorenie neoprávnenými médiami
  • vymazanie médií na čiernej listine
  • trvalé otvorenia (automatické, manuálne),
  • výstrahy batérie,
  • prestavenie času,
  • aktualizácia firmvéru,
  • od softvéru Xesar 2.0: otvorenia identifikačných médií, ktoré boli zablokované v softvéri

Inak je tomu v softvéri Xesar 2.0, kde prenos informácií preberajú identifikačné médiá.

2.6 Ako funguje vytvorenie kľúča pri systéme Xesar?

Všetky prístupové oprávnenia (= kto, kde a kedy sa smie dostať dnu) sa udeľujú v softvéri Xesar. Prenosom týchto informácií na identifikačné médiá (napr. karty, prívesky na kľúče alebo kombinované kľúče) prostredníctvom editora sa jednoduchým spôsobom vytvárajú elektronické kľúče. Prístupové oprávnenia sú takto uložené na identifikačnom médiu.

2.7 Ktorými prístupovými komponentmi disponuje Xesar?

Výrobky Xesar zahrňujú elektronické kovanie, elektronickú kľučku, elektronickú cylindrickú vložku a nástennú čítačku. S týmto sortimentom môžete vybavovať prístupovými komponentmi najrozmanitejšie druhy dverí a situácie dverí. Podľa príslušnej situácie použitia sa môže zvoliť zodpovedajúci produkt.

2.8 Čo sú to identifikačné médiá?

Identifikačné médiá predstavujú tzv. elektronické kľúče. Sú k dispozícii v podobe kariet, príveskov na kľúče alebo aj kombinovaných kľúčov a uzamykajú tie dvere, pre ktoré majú oprávnenie.

2.9 Na čo potrebujem editor Xesar?

Pomocou editora Xesar môžete celkom jednoducho programovať nové identifikačné médiá (karty, prívesky na kľúče alebo kombinované kľúče).

2.10 Na čo potrebujem tablet Xesar?

Tablet Xesar sa používa na výmenu údajov medzi offline dverovými komponentmi a softvérom Xesar. Uskutočňuje sa prečítanie údajov o udalostiach (ako napr. prístupy, odmietnuté otvorenia, trvalé otvorenia a mnoho iného) a stav batérie. Opačným smerom sa zase prenáša čierna listina so zablokovanými médiami. Tablet je tiež potrebný na to, aby sa mohli uviesť do prevádzky nové komponenty alebo vykonávať aktualizácie firmvéru. V softvéri Xesar 2.0 prenášajú identifikačné médiá bezpečnostné informácie k dverám a prostredníctvom editora ich znova odovzdávajú softvéru. Vo výnimočných prípadoch úlohu plátania bezpečnostných dier preberá tablet (napr. prenos čiernej listiny na ešte nie aktualizované dvere)

2.11 Na čo potrebujem administrátorskú kartu?

Iba pomocou administrátorskej karty sa môžu vykonávať zmeny oprávnení v softvéri, vytvárať nové identifikačné médiá a ukladať citlivé údaje systému v softvéri Xesar. Pri strate alebo chybe firma EVVA garantuje jednoduché vytvorenie novej.

2.12 Aké batérie sú potrebné?

Pri kovaní Xesar sú potrebné tri kusy alkalických batérií typu AAA, pri kľučke Xesar jeden kus lítiovej batérie typu CR123A a pri cylindrickej vložke Xesar dva kusy lítiových batérií typu CR2. Životnosť batérie: do 50 000 otvorení.

2.13 Ako nájdem ten správny spúšťací súbor pre kódovaciu stanicu?

3 Kde nájdem…

3.1 … montážne návody a dátové listy?

Praktické montážne návody, montážne videá a dátové listy nájdete na našej internetovej stránke pomocou nasledujúceho odkazu na stiahnutie: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/

3.2 … najbližšieho špecializovaného predajcu EVVA?

Na našej internetovej stránke na http://www.evva.at/partner/ si celkom pohodlne nájdete špecializovaného predajcu EVVA vo vašej blízkosti. Špecializovaní predajcovia, ktorí predávajú aj elektronické uzamykacie systémy firmy EVVA, sú osobitne označení.

3.3 … nové funkcie pri novom vydaní?

Odfajknite počas registrácie pri stiahnutí softvéru Xesar v rámci vyplňovaného formulára nasledovné: „Chcel/a by som byť informovaný/á o aktualizáciách softvéru Xesar.“ Vydania softvéru sa vám následne budú doručovať aktuálne prostredníctvom spravodajcu.

4 Náklady

4.1 Koľko stojí Xesar?

Nezáväzné odporúčané ceny dostanete na požiadanie.

4.2 Čo sú to kredity KeyCredit?

Na vytvorenie alebo zmenu prístupových oprávnení sú potrebné kredity KeyCredit. Vymazanie prístupových oprávnení je bezplatné. K dispozícii sú KeyCredits 10, 50 a 100 alebo variant KeyCredits Unlimited na 12 alebo 36 mesiacov. Nové a ďalšie kredity KeyCredit si môžete kedykoľvek flexibilne dobiť.

4.3 Koľko kreditov KeyCredit si môžem dobiť? Existuje maximálny limit?

Pri dobití kreditov KeyCredit nie je prítomný žiadny maximálny limit. Môžete sčítať ľubovoľné množstvo kreditov KeyCredit a naraz ich dobiť do softvéru Xesar. Napr. 10x100 KeyCredits alebo
2x36 mesiacov, čím následne máte k dispozícii 72 mesiacov neobmedzeného množstva kreditov KeyCredit na odovzdávanie a zmeny oprávnení.

4.4 Kde si zakúpim kredity KeyCredit?

Kredity KeyCredit predávajú výlučne EVVA-Partneri. Nadobudnutý zostatok sa dobíja do softvéru Xesar. S revolučnými kreditmi KeyCredit od EVVA platia zákazníci len za to, čo skutočne potrebujú.

EVVA-Partnera vo vašej blízkosti nájdete na: http://www.evva.at/partner/

5 Čo sa stane keď…

5.1 … dôjde k výpadku elektrického prúdu?

Väčšina komponentov Xesar výpadkom prúdu nie je dotknutá, pretože kovanie Xesar, kľučka Xesar a cylindrická vložka Xesar fungujú na batérie (pozri bod 2.12). Iba nástenná čítačka Xesar sa prevádzkuje spojená káblom prostredníctvom riadiacej jednotky nástennej čítačky. Prostredníctvom dátového kábla riadiacej jednotky má nástenná čítačka zaistené bezpečné napájanie energiou.

V prípade výpadku nástennej čítačky sa nástenná čítačka môže neoddelene zásobovať prúdom, napr. prostredníctvom núdzového zdroja prúdu. Tip: Zabudovaním zdroja neprerušovaného napájania je možné premostiť možný výpadok prúdu.

5.2 … sú vybité batérie?

Pri posledných 1000 aktivovaniach je prítomné výstražné upozornenie na vybité batérie. Teda dostatočný čas na včasnú výmenu batérií. Ak by aj napriek tomu došlo k úplnému vybitiu batérií, potrebujete zabudovaný zdroj neprerušovaného napájania, aby ste mohli zásobovať potrebným napätím komponenty napájané batériou.

5.3 … zablokované identifikačné médium sa pokúša o otvorenie dverí?

Stratené identifikačné médiá sa musia vymazať v softvéri. Prostredníctvom tabletu Xesar sa potom čierna listina prenáša na dvere.

So softvérom Xesar 2.0 tieto informácie k dverám prenášajú identifikačné médiá (pozri bod 7). Ak by sa niekto pokúšal otvoriť dvere pomocou strateného média, dôjde k vymazaniu tohto média priamo zo strany dverového komponentu a toto už nie je možné v systéme Xesar ďalej používať (funkcia DeleteKey). Takto sa komukoľvek zabráni v neželanom prístupe.

6 Servis

6.1 Ktoré normy a smernice sa vzťahujú na moje dvere? Kto mi môže poskytnúť pomoc?

Každá situácia dverí je iná. Ochotne a kompetentne vám poradí kompetentný špecializovaný predajca EVVA vo vašej blízkosti. Prosím, obráťte sa na špecializovaného predajcu EVVA vo vašej blízkosti.

6.2 Kde a ako si môže pozrieť predvádzací systém?

U EVVA-Partnera pre elektroniku vo vašej blízkosti. Tam máte s využitím našich inovatívnych predvádzacích materiálov možnosť naživo zažiť Xesar a nechať si kompetentne poradiť.

6.3 V ktorých známych budovách a objektoch už bol zabudovaný Xesar?

Xesar je úspešne prítomný na medzinárodnom trhu od júna 2014. Na celom svete sa realizujú prvé projekty, ako je napríklad moderný bytový dom vo Viedni-Asperne alebo v lyžiarskom areáli Mitterbach v rakúskych Alpách. Všade tam, kde treba riešiť komplexné zadania úloh, predstavuje Xesar tú najlepšiu voľbu.

6.4 Kam sa mám obrátiť, ak potrebujem pomoc so systémom Xesar?

Softvér Xesar sa obsluhuje a spravuje jednoducho. Ak by však napriek tomu bola potrebná pomoc, môžete si ju vyžiadať online na http://support.evva.at/xesar/de/.

Ďalšie informácie a usmernenia nájdete v systémovej príručke Xesar na http://www.evva.at/fileadmin/files_all/Download/Xesar/Systemhandbuch/Xesar_Systemhandbuch_V1.1.pdf

7 Softvér Xesar 2.0

7.1 Čo prináša softvér Xesar 2.0?

Novinkou v softvéri Xesar je, že výmenu bezpečnostných informácií medzi dverami a softvérom už neuskutočňuje tablet Xesar, ale túto úlohu preberajú identifikačné médiá. S vydaním 2.0 sa zavádza tzv. Virtuálna sieť Xesar. Okrem toho nové funkcie softvéru prinášajú väčšiu transparentnosť, bezpečnosť a komfort.

7.2 Čo je to Virtuálna sieť a ako funguje?

Výmenu bezpečnostných informácií medzi dverovými komponentmi a softvérom vo Virtuálnej sieti preberajú identifikačné médiá. Na centrálnom editore sa na identifikačné médiá nahrávajú aktualizačné informácie (čierna listina). Cestou cez budovu sa tieto následne prenášajú k dverám. Pri tomto identifikačné médiá aktualizujú stav dverí a zbierajú informácie dverí (stav batérie, prístupové udalosti, vymazania alebo otvorenia zablokovaných identifikačných médií). Tieto informácie sa odovzdávajú na editore a aktualizuje sa bezpečnostný status v softvéri.

7.3 Sú okrem Virtuálnej siete prítomné aj nejaké ďalšie novinky?

Áno! Xesar 2.0 ponúka ešte oveľa viac. Bezpečnosť nikdy nebola tak transparentná ako s novou Virtuálnou sieťou systému Xesar. Na prehľadne stvárnenom paneli hneď na prvý pohľad vidíte napr. stav dverí a batérie alebo to, či dvere otvárali stratené identifikačné médiá. Rovnako nové sú praktické šablóny, napr. pre automatické trvalé otvorenia alebo časové profily, ktoré je možné preniesť skupine osôb jediným kliknutím.

7.4 Stojí Xesar 2.0 niečo navyše?

Väčšina nových funkcií v softvéri Xesar 2.0 je bezplatná. Na uvoľnenie Virtuálnej siete je pravdaže potrebné nadobudnutie karty Sofwareplus. Potom je potrebné zotrieť kód na zadnej strane karty a zadať ho do softvéru Xesar. Virtuálna sieť následne platí 3 roky. Kartu Sofwareplus softvéru je možné získať u špecializovaného predajcu EVVA.

7.5 Kde dostanem softvér Xesar 2.0?

Nový softvér máte k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke EVVA: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesar-software/de/ Na uvoľnenie virtuálnej siete je potrebné nadobudnutie karty Sofwareplus. Zotrite kód na zadnej strane karty a zadajte ho do softvéru Xesar. Virtuálna sieť platí 3 roky. Kartu Sofwareplus je možné získať u vášho špecializovaného predajcu EVVA.

7.6 Pre koho je určený softvér Xesar 2.0?

Softvér Xesar 2.0 je určený pre všetkých nových zákazníkov systému Xesar. Pre všetkých tých, ktorí si vo svojom systéme nainštalovali softvér Xesar 1.1, je možná aktualizácia s ďalším vydaním od jesene 2015.

7.7 Kedy bude k dispozícii ďalšie vydanie softvéru?

EVVA kontinuálne vyvíja nové verzie softvéru. Pri tomto sa neustále dbá na to, aby sa do rozsahu služieb integrovali nové, užívateľsky prívetivé funkcie. Taktiež sa zohľadňuje možnosť aktualizácie firmvéru tak, aby nové funkcie boli možné aj na jestvujúcich komponentoch.

Ďalšie vydanie je naplánované na jeseň 2015. Ústredným prvkom bude nástenná čítačka, ktorá prevezme funkciu editora.