Elektronické uzamykanie s EMZY

EMZY – elektromotorická cylindrická vložka – je elektricky poháňaná cylindrická vložka s gombíkom. Dá sa integrovať do každého uzamykacieho systému EVVA, čím sa dajú rozšíriť mechanické uzamykacie systémy o elektronicky ovládané zablokovanie a odblokovanie. Nezávisle od kovania a zámku sa týmto spôsobom automaticky uzamykajú a zablokujú dvere do citlivých oblastí objektov.

Montáž mikro riadenia EMZY sa môže vykonávať do bežne dostupných krabíc pod omietku. Interaktívny učebný režim na automatickú identifikáciu funkcie zámku povoľuje mimoriadne jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky.