Výhody zosieťovaného uzamykacieho systému.

Argumenty pre prístupovú kontrlu sú rôzne:

  • časovo ovládaný prístup,
  • prebiehajúce zmeny oprávnení,
  • kontrola prístupu a stavu dverí,
  • centrálne riadené diaľkové otváranie dverí
  • alebo kombinované používanie identifikačných médií a časových zaznamenávacích alebo bezhotovostných platobných transferových systémov.

Vznikajú z toho hospodársky optimálne riešenia, ktoré vzájomne zosieťujú uzamykacie komponenty online a offline.