Technológia EPS

EPS (rozšírený profilový systém) je ďalším rozvojovým stupňom osvedčeného kolíkového systému firmy EVVA. Systém EPS sa vyznačuje patentovaným, viacnásobne prekrytým profilom kľúča. Kontrola oprávnenia sa vykonáva na viacerých bezpečnostných úrovniach.

EPS-M | Celoživotná ochrana značky

Celoživotná medzinárodná ochrana značky je rozpoznateľná podľa nápisu EVVA v profile kľúča. V prípade neoprávnenej výroby kópie kľúča môže EVVA proti tomuto právne zakročiť.

Výhody

  • 5 aktívnych testovacích prvkov a až do 20 prídavných  testovacích polôh kontroluje oprávnenie k uzamykaniu
  • Masívne kolíky s dvojitým účinkom sa starajú o maximálnu bezpečnosť
  • Patentovaný šikmý profil
  • Optimálny uhol zárezu v kľúči
  • Integrovaná manipulačná kontrola
  • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu používaním špeciálneho antikorového kľúča
  • Technická, organizačná a zákonná ochrana kľúča (vďaka ochrane proti kopírovaniu, bezpečnostnej karte a patentu)
  • Dodáva sa ako kompaktná a tiež modulárna konštrukcia