Exit-Controll NG

  • Exit-Controll NG


Exit-Controll kontroluje núdzové východy v budovách a vydáva akustické alarmy, ak sa otvoria núdzové východy.

Používanie Exit-Controll

Pre prevádzkovateľa budovy je dôležité zistiť, či sú uzavreté a zaistené núdzové východy, alebo či sú otvorené. Častým zneužívaním núdzových východov je nevyhnutné, aby tieto kontrolovat prídavný mechanizmus. Exit-Controll informuje prevádzkovateľa okamžite  pomocou akustického alarmu, kedy sa otvoril núdzový východ – či pri únikovej situácii alebo pri neoprávnenom otvorení.  Exit-Controll slúži tiež ako zábrana proti neprávnenému otvoreniu. Miestom používania tohto alarmového prístroja sú predovšetkým nákupné centrá, hotely, nemocnice, školy, detské škôlky, administratívne budovy, ako aj verejné stavby.

Bezpečnostné znaky

  • prevádzka na batérie, nie je potrebná žiadna kabeláž na dverách!
  • vhodné pre vyplnené aj rúrkové rámy dverí, pre dvere s panikovou tyčou alebo a bezpotencionálovým snímačom alarmu
  • Nastavenie ostrý/neostrý, ako aj vzdialenosti krytu telesa je možné iba oprávnenou osobou
  • Ochrana proti manipulácii a sabotáži
  • normatívne predpísané ovládanie jednou rukou
  • môžete zakúpiť rôzne modely